1st of March 2019 / Workshop in Prague at FAMU: Field-recording and Sound Creation for Film, Video-art and Sound-art

felix3
1st of March 2019 / Workshop in Prague at FAMU: Field-recording and Sound Creation for Film, Video-art and Sound-art
Facebook Event: https://z-upload.facebook.com/events/2447627595473172/

Dílna se zvukovým umělcem Félixem Blumem nabízí možnost dozvědět se o jeho přístupu k práci se zvukem, seznámit se s ukázkami z jeho tvorby pro film a video dokumenty, stejně jako s ukázkami z jeho volné tvorby. Představí sekvence z filmů, na nichž samostatně pracoval a detailně vysvětlí metody, založené především na terénních nahrávkách. Představí různé druhy mikrofonů, jejich výhody a nevýhody a to, jak technika ovlivňuje tvorbu. Představí rozdíly v způsobu jak editovat zvuk v kontextu filmového průmyslu a ve volném umění. Formou diskuze a poslouchání ukáže, jak se ve své práci pohybuje mezi osobními projekty, zvukovými scénami, zvukovou instalací a video uměním

Program
9.30 – 12.30h projekce FAMU
Lažanský palác, 1. patro

1. úvod, studie, zvukové knihovny (poslech a nahrávky)
2. nahrávání zvuku pro dokument (s příklady a diskusí kolem několika ukázek z filmu)
3. prezentace různých typů mikrofonů (ORTF, AB, MS, binaurální použití lavalierových mikrofonů).
4. editace / zvukový design (s příklady a diskusí kolem několika ukázek z filmu)
4. zvuk pro video (s příklady a diskuse nad několika ukázkami filmu)
5. soundscape a terénní nahrávky jako umělecká praxe, příklady a diskuze
12.30 – 14h přestávka
14 – 17h
1. poslechové cvičení v exteriéru
2. zvuková instalace a zvukové umění

(individuální konzultace lze domluvit během dvou příštích dnů – 2. 3. března) Osobně, nebo na emailu: felix.blume@gmail.com

Félix Blume je francouzský zvukový umělec a zvukový inženýr, působí v oblastech jako je videodokument, videoumění, instalace a tvorba pro rozhlas. Pracuje a žije v Mexiku a ve Francii. Zaměřuje se na poslech, upozorňuje na podstatnost naší sluchové zkušenosti, hledá odlišné způsoby sluchového vnímání. Zvuk používá jako výchozí médium nejen pro tvorbu zvukových prací, ale i ve videu, akcích a instalacích. Spolupracuje s různými umělci (často například s Francisem Alÿsem) a s místními komunitami. Kontext, v němž většinou uvažuje a vystavuje je hlavně veřejný prostor. Zkoumá mýty a způsob, jak se odrážejí v současných jazycích, v přírodních i městských souvislostech. Zajímá ho, o čem vypovídá hlas mimo slova. Jeho pořady byly vysílány v rozhlasových stanicích po celém světě a jeho práce byly vystaveny v institucích jako je Centre Pompidou, nebo Musée d’Orsay. Po-slední autorský dokumentární film “Kurupira, bytost lesa” získal cenu “Soundsca-pe” v roce 2018, za práci “Los Gritos de México” dostal “Cenu Pierra Schaeffera” na soutěži Phonurgia Nova. Na pobřeží thajského ostrova Krabi pro symposium připravil prostorovou zvukovou instalaci – hudební nástroj konstruovaný ze stovek bambusových píšťal (“Pověsti moře”). Zúčastnil se řady mezinárodních festivalů a výstav jako LOOP a CCCB v Barceloně (2015), Tsonami Arte Sonoro v Chile (2015 a 2018), Fonoteca Nacional v Mexiku (2016), Ex Teresa (2016), CTM v Berlíně (2017), Festival Belluard (2018), Arts Santa Monica v Barceloně (2018), nebo Bienále v Thajsku (2018) a Berlinále (2019).

Součástí dílny je 4. března, 20:30 v Kině Ponrepo premiéra filmů Curupira: Creature of the Woods, Francie, 2018, 35 min. a Fevers, Francie, 2013, 45 min. s autorským úvodem.

na dílnu je třeba se přihláslit na zvukac et centrum.cz

ENGLISH
In one day masterclass reputable sound artist Félix Blume will share his approach of sound and listening in his work, as a sound engineer for film and documentary, as well as in his own artisitc projects. He will present excerpts of films he has worked on to explain in detail his methods, primarily based on field recordings, presenting different microphones setup and comparing them, defining how technique can deserve ideas and creation. He will present as well some example of sound editing, in film industry as well as in artistic projects. Trough discussion and listening session, he will explain how his work moves to personal projects, as soundscapes, sound installation and video art.

Schedule
Screening room FAMU, Lažanský palác
9.30 – 12.30
introducing, presentation, studies, sound library (listening to some sounds and recordings)
sound recording for documentary (with examples and discussion around a few excerpts of film)
presentation of different microphones setup as ORTF, AB, MS and binaural use of lavalier microphones.
sound editting / sound design (with examples and discussion around a few excerpts of film)
sound for video art (with examples and discussion around a few excerpts of film)
soundscape and field-recording as an artistic practice (with examples and discussion)

12.30 – 2pm lunch

3 – 5pm listening exercise outside, sound installation and sound art
(individual consultations possible to arrange for 2 days until March 4th)